WYBIERZ KATEGORIĘ
NASZE APTEKI

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marcinkowscy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-784), Pasaż Ursynowski 9, KRS 0000620300. W przypadku naszej działalności w mediach społecznościowych, współadministratorem danych osobowych może być właściciel portalu społecznościowego, jeśli przewiduje takie warunki. W tym przypadku, odpowiedzialność naszej organizacji dotyczy ustalenia parametrów zależnych w szczególności od naszych użytkowników docelowych, jak również realizowanych przez nas celów w zakresie zarządzania kontem lub promocji naszej działalności i udziału w tworzeniu zdarzeń dla statystyk strony oraz w jej zbiorczej analizie w ramach statystyk strony, przekazywanym administratorom serwisu społecznościowego. Więcej informacji w polityce prywatności właściciela portalu społecznościowego.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z nami: rodo@marcinkowscy.com.pl, z IOD: mariusz.kopcik@marcinkowscy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  a)  zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 
        ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie na końcu informacji,
  b)  realizacji umów z Pacjentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Pacjentem; art. 6 ust.
        1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Pacjenta),
  c)  realizacji zamówień na leki, preparaty i środki pomocnicze (w szczególności w odniesieniu
       do pozyskania danych o stanie zdrowia - art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
  d)  jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości
        finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  e)  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa
        telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c 
        RODO).
  f)   realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i
        usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g)  w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody
        były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).


Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

              a)  w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

              b)  w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych 
                   usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 1. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).
 2. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.


Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a)  Firmy prowadzące działania marketingowe.
  b)  Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  c)  Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty (w przypadku dokumentów w wersji papierowej,
       powiązanych z realizacją celów przetwarzania).
  d)  Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe (w przypadku korespondencji powiązanej z
       realizacją celów przetwarzania).
  e)  Podwykonawcy i dostawcy organizacji
  f)   Organy i instytucje publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków
        prawnych administratora, w tym NFZ oraz minister właściwy ds. zdrowia, w tym w ramach
        Systemu Informacji Medycznej (SIM).

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej. 
 5. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

AKTUALNOŚCI

Otwarcie nowej apteki Jeżów 09.11.2017 Zapraszamy do nowo otwartej apteki w Jeżowie przy ul. Brzezińskiej 30A
Otwarcie nowej apteki Piotrków Trybunalski 08.04.2013

Zapraszamy do nowo otwartej apteki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej 13/13A


Otwarcie nowej apteki 16.11.2011

Zapraszamy do nowo otwartej apteki w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 54.


Uruchomienie sklepu internetowego 13.05.2011

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy sklep internetowy z wkładkami wewnątrzmacicznymi.


 • Jak się zakłada wkładkę domaciczną?

  Jedynie lekarz może założyć wkładkę antykoncepcyjną. Wprowadza się ja do macicy przez pochwę i szyjkę macicy przy pomocy cienkiej rurki - podobnie jak zwykłe wkładki (spirale). Sam system jest bardzo mały, około 3 cm długości. Sam proces założenia wkładki jest błyskawiczny. Większość kobiet twierdzi, że zakładanie systemu wiąże się jedynie z niewielkim dyskomfortem. Jednakże zdarzają się Pacjentki dla których może to być nieprzyjemne, istniej wtedy możliwość zastosowania środków przeciwbólowych lub znieczulenia miejscowego. Po założeniu Mireny Pacjentka może odczuwać skurcze macicy podobne do towarzyszących miesiączce, które powinny ustąpić po kliku godzinach.

  Wkładkę antykoncepcyjną zakłada się w trakcie miesiączki. Po urodzeniu dziecka Mirena może być założona począwszy od szóstego tygodnia po porodzie.

 • Przechowywanie leku Mirena

  Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Przechowywać w temperaturze 15-30 stopni C, chronić od światła i wilgoci.

 • Jak stosować lek Mirena?

  System Mirena może być zastosowany po konsultacji z lekarzem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 • System Mirena a krwawienie miesiączkowe

  Założenie systemu Mirena może powodować różnego rodzaju zmiany w miesiączkowaniu, takie jak: częste krwawienia, wydłużenie czasu trwania krwawienia, nieregularne krwawienie, intensywne krwawienie z jamy macicy, plamienia, skąpe krwawienie miesiączkowe lub jego brak. Zmiany w krwawieniu miesiączkowym są objawem bezpośredniego wpływu lewonorgestrelu na błonę śluzową macicy i nie mają wpływu na cykl owulacyjny.

 • Przeciwwskazania do stosowania wkładek

  Przeciwwskazania do stosowania wkładek domacicznych są : ciąża lub jej podejrzenie, stany nowotworowe w obrębie narządów rodnych, stany zapalne w obrębie narządów rodnych, stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej, krwawienia z pochwy o nieznanych pochodzeniu, nieprawidłowa budowa macicy, nowotwory macicy, endometrioza o dowolnej lokalizacji, uczulenie na miedź. Z ostrożnością należy stosować w przypadku ryzyka zakażenia chorobami, przenoszonymi drogą płciową, anemii, zwiększonym ryzyku wystąpienia ciąży pozamacicznej.

 • Naturalne metody antykoncepcji

  - metoda kalendarzowa,
  - metoda termiczna,
  - metoda obserwacji śluzu (Billingsa),
  - metoda objawowo-termiczna.

 • Sztuczne metody antykoncepcji

  Metody sztuczne z założenia ingerują w organizm kobiety, czasami w przebieg aktu miłosnego, ale nie w częstość stosunków.

  Wśród nich znajdziemy takie, jak:
  - metody mechaniczne,
  - metody chemiczne,
  - antykoncepcja wewnątrzmaciczna,
  - antykoncepcja hormonalna.